umyvanie vykladov trencin

Umývanie výkladov vrátane impregnácie zabezpečujeme pre veľa veľkých aj menších firiem na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky, v Rakúsku a Nemecku. Službu poskytujeme pravidelne aj jednorazovo vo firme, v hoteli, obchodných domoch a pod. Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kvalitné umývanie, čistenie a leštenie výkladov.

 

Umývanie a leštenie výkladov

Naša firma vie kedykoľvek zabezpečiť umývanie výkladov vo veľkom rozsahu do dohodnutého termínu. Zabezpečíme pre Vašu firmu umývanie výkladov ako bežne znečistených, tak aj výkladov, ktoré sú silno znečistené napríklad po stavbe. Bežné umývanie a leštenie výkladov vykonávame jednoduchým spôsobom. Všetky sklá a rámy umyjeme nepeniacim saponátovým roztokom. Okná umývame čistým mopom na okná a sklenenú plochu následne dôkladne zotrieme stierkou s kvalitnou gumou. Ak dodržíme tento jednoduchý postup, nie je prakticky čo leštiť. Sklenenú plochu necháme preschnúť a potom vyleštíme čistou bavlnenou plienkou. Nepoužívame žiadny leštiaci prostriedok, ktorý nie je tesne po umytí viditeľný, ako bol roztieraný a leštený, ale po určitej dobe, ak sa výklady len mierne zašpinia alebo zaprášia, sú viditeľné kolesá a ťahy po leštení. Ak vyleštíme umyté výlohy len a len suchou bavlnenou plienkou, ani po dlhšej dobe, aj keď budú výklady mierne alebo veľmi zaprášené, neuvidíme žiadne kolesá alebo ťahy po leštení.

Zo sklenených plôch odstraňujeme nedovolené výlepy a umiestnené plagáty. Po stavebnej činnosti začína umývanie a čistenie sklenených plôch strhnutím fólií a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a oškrabaním zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 cm vo svojej šírke. Naša flexibilná firma je schopná zabezpečiť umývanie výkladov do druhého dňa. Umývanie výkladov je realizované buď servisne, čo znamená v pravidelných a opakujúcich sa cykloch alebo jednorazovo. Túto službu vykonávame jednorazovými akciami alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné zabezpečovať umývanie výkladov aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Výklady umývame buď pred alebo po otváracej dobe, tak, aby sa nenarušoval chod prevádzkarne. Náš servisný systém je nastavený automaticky a naši zamestnanci chodia čistiť a umývať výklady pravidelne.

Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné platiť samozrejme aj v hotovosti na PPD. Pri umývaní výkladov postupujú naši zamestnanci veľmi ohľaduplne k okoliu a svoju prácu vykonávajú tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku a vybavenia našich zákazníkov. Naši pracovníci používajú profesionálne náčinie, ktoré napomáha k tomu, že nami umyté výlohy sú vždy krásne čisté. Naša firma A SERVIS LIPKA ďalej vykonáva: umývanie a čistenie výkladov po maľovaní, po remeslách,  rekonštrukciách,  generálnych opravách, pred otvorením nových prevádzok a po stavbe.

 

mytí výloh 1

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach vykonávajú naši kmeňoví, profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach. Samozrejmosťou je ich preškolenie podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Za dobu svojho pôsobenia umyli už mnoho metrov štvorcových okien vo výškach. Naša firma Vám zabezpečí umývanie výkladov a sklenených plôch vo výškach a v ťažko neprístupných miestach do druhého dňa po objednaní zákazky. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás kľúčová. Naši odborne kvalifikovaní pracovníci dokážu umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu aj vo výškach a v ťažko prístupných miestach pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov, ktorí využívajú horolezeckú a speleologickú techniku. Naši kvalifikovaní pracovníci vykonávajú umývanie a čistenie okien vo výške už niekoľko rokov a výsledkom sú naši stáli spokojní zákazníci. Pri umývaní výkladov vo výškach vykonávame aj hydrofóbnu impregnáciu, ktorú odporúčame aplikovať na ťažko prístupné sklenené výplne.

 

výšky 1

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Veľmi kvalitne dokážeme z Vašich výkladov bez akéhokoľvek poškodenia odstrániť fólie a polepy, zoškrabať lepidlo, ktoré je zvyškom po strhnutí a odstránení fólie. Umývanie výkladov po stavebnej činnosti začína strhnutím fólií a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a odstránením zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm vo svojej šírke. V súčasnej dobe sa montujú a osádzajú tabule presklených plôch, ktoré majú na svojom povrchu špeciálnu jemne kovovú vrstvu, ktorá môže byť neodborným zásahom pri čistení výkladov a presklených plôch nenávratne poškodená. Veľmi často sa stalo, že odstraňovaný polep alebo hrubá nečistota z výkladov alebo presklených plôch boli čistené iným nástrojom ako širokou, veľmi ostrou korundovou žiletkou a prišlo k nenávratnej škode, výklady a presklené plochy boli poškrabané a zničené. Nie je nezvyčajné, že odstránenie polepov zo sklenených povrchov vykonáva odborne nezaškolený pracovník, ktorý poškriabe výklady takým spôsobom, že sú ryhy na výkladoch a presklených plochách úplne viditeľné. Najčastejšie sú zjavné a viditeľné škody na vyčistených výkladoch a presklených plochách po nasvietení výkladov a presklených plôch reflektormi. Nikdy preto nedovoľte odstraňovať plagáty, polepy, fólie, lepidlo pod fóliou, hrubé nečistoty, farby z výkladov a presklených plôch nezaškoleným zamestnancom, ktorí nie sú na túto prácu vybavení potrebným náradím. Vďaka nášmu systému kontroly a kvality služieb sme si istí, že naša práca bude perfektná.

 

Impregnácia výkladov

A SERVIS LIPKA, s.r.o. ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Jedná sa o tzv. nešpinavú úpravu skiel. Táto technológia Vám zásadnou mierou zníži náklady na údržbu výkladov, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Impregnácia má ochranný účinok proti vode, nečistote a je založená na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistote do guľôčok a odvádzaní z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. Impregnácia má schopnosť hydrofobizácie, olejofobizácie a ošetrené výklady majú touto impregnáciou samočistiacu schopnosť. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn, napríklad od hrdze a chemikálií do hodnoty pH13. Chráni pred nepriaznivým vplyvom UV žiarenia. Nanovrstva je extrémne odolná a trvanlivá. Jedno ošetrenie ochráni Vaše výklady až na 5 rokov.