Umývania, čistenia okien, výkladov Bratislava i výškovo

Zákazník si u nás môže zvoliť čistiaci cyklus podľa jeho vlastných potrieb. Naša firma poskytuje nasledujúce režimy umývanie a čistenie okien v byte, domácnosti, dome Bratislava. Servisné čistenie a umývanie okien a výkladov Bratislava využívajú najčastejšie majitelia a nájomníci obchodných jednotiek, prevádzok, obchodov v obchodných centrách Bratislava a na uliciach v Bratislave. Pre našich zákazníkov realizujeme umytie a vyčistenie okien a výkladov Bratislava v servisnom cykle 1x za 30 dní z vonkajšej strany a 1x za 90 dní z vnútornej strany. Druhým režimom umývanie okien Bratislava  je nárazové alebo jednorázové zbavenie okien, výkladov a iných presklenných plôch nežiadúcich nečistôt. Súčasťou umytie a vyčistenie okien bytu, domácnosti, domu a firmy Bratislava je i očistenie a umytie rín, všetkých okenných parapiet ako vnútorných, vonkajších tak i medzi okenných parapiet, odprášenie a umytie plastových i drevených okenných rámov (rámov okenného krídla, rám stavebného otvoru) a taktiež umývanie a leštenie okenného kovania, čo sú okenné kľučky a pánty. Naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. je schopná zaistiť pre svojich zákazníkov i ďalšie služby ako sú napríklad umývanie, čistenie a údržba vnútorných, vonkajších, horizontálnych, vertikálnych, pred okenných žalúzií Bratislava, umývanie, čistenie a impregnácia vonkajších markýz a roliet Bratislava i vo výške, umývanie a čistenie tieniacej techniky vo výške Bratislava, alebo umývanie a čistenie solárnych a fotovoltaických panelov Bratislava a všetky ďalšie stanovištia v SR. Pri umývanie a vyčistenie okien bytov, domov, domácností, firmy Bratislava zvládneme bez akéhokoľvek poškodenia odstrániť z presklenných plôch rôzne polepy, ochranné fólie a reklamné či nedovolené výlepy Bratislava. Zaistíme odstránenie nelegálnej reklamy Bratislava, očistenie a odstránenie čiernej inzercie a plagátov Bratislava. Vieme dať dolu, strhnúť a odstrániť fólie, polepy, reklamné banery, akcie z výkladov a plôch Bratislava. Toto odstránenie vám vykonajú naši profesionálni zamestnanci, ktorí zaručia, že povrch presklenných plôch nebude nijak poškodený. Pri svojej práci využívajú veľmi kvalitné nástroje a pomôcky. Ďalej vám vykonáme odstraňovanie a odstránenie grafiti Bratislava. Sme špecialisti na AGN/ antigraffitové nátery, antigrafitové nástreky Bratislava/. Vieme zabezpečiť budovy bez grafitov Bratislava. Ďalej vám zaistíme pravidelné upratovanie domácností, bytu, domu, rezidencie, vily, kancelárie, obchodu, prevádzky firmy Bratislava- denné upratovanie Bratislava. Pre našich klientov zaisťujeme jednorázové a nárazové upratovania Bratislava. Upratovanie po stavbe Bratislava, upratovanie po remeselníkoch Bratislava, upratovanie po maliaroch a maľovaní Bratislava, upratovanie po rekonštrukciách Bratislava, pred otváracie upratovanie obchodov a prevádzok Bratislava, upratovanie prevádzok a obchodov pred otvorením obchodných centier Bratislava. Zaistíme vám strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava súčasne najlepšou metódou, kombináciou kotúčového stroja a odsávania zreagovanej chémie a nečistôt priemyselným trojmotorovým vysávačom.

Segnáre 13, 841 03 Bratislava – Lamač … Na grbe 42, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … M. Gorkého 7, 052 01 Spišská Nová Ves … Budovateľská 5, 900 31 Stupava … Komenského 4, 920 01 Hlohovec … I. Hatvaniho 5, 979 01 Rimavská Sobota … J. Marikovského 34, 048 01 Rožňava … Dielenská 11, 901 01 Malacky … Rastislavova 2, 020 01 Púchov … Semenárska 25, 851 10 Bratislava – Jarovce … Šulekova 65, 940 51 Nové Zámky … Ilýrska 5, 851 10 Bratislava – Rusovce … Jamnického 3, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … Južná trieda 77, 040 01 Košice … Smreková 3, 080 01 Prešov … Levická 48, 949 01 Nitra … Štefana Moysesa 8, 965 01 Žiar nad Hronom … Pod hájom 118, 018 41 Dubnica nad Váhom … 29. augusta 2, 974 01 Banská Bystrica … Ľudmily Podjavorinskej 18, 022 01 Čadca … Jesenského 5, 929 01 Dunajská Streda … Škultétyho 4, 955 01 Topoľčany … SNP 75, 075 01 Trebišov … Teplická 65, 921 01 Piešťany … Trnavská cesta 65, 926 01 Sereď … Hlinská 34, 010 01 Žilina … Pri kríži 7, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Ľ. Podjavorinskej 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Trstínska 48, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica …Fiľakovská cesta 283, 984 01 Lučenec … Kukorelliho 57, 066 01 Humenné … Slovenská 4, 085 01 Bardejov … Hutnícka 11, 841 10 Bratislava – Devín … Tatranská cesta 65, 034 01 Ružomberok … M. R. Štefánika 57, 036 01 Martin …  M. Pišúta 3, 031 01 Liptovský Mikuláš … J. Jesenského 12, 960 01 Zvolen … Pečnianska 22, 851 01 Bratislava – Petržalka …  Šamorínska 31, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Zhorínska 12, 841 03 Bratislava – Lamač … Geologická 3, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Zámocká 38, 902 01 Pezinok … Halašova 17, 831 03 Bratislava – Nové Mesto … Vazovova 6, 812 43 Bratislava – Staré Mesto … Mlynské nivy 40, 821 09 Bratislava – Ružinov … Kpt. Nálepku 1594, 924 01 Galanta … Orešianska 8, 917 01 Trnava … Šachorová 22, 83107 Bratislava – Vajnory … Žitná 24, 831 06 Bratislava – Rača … Pod hájikom 4, 911 01 Trenčín … Murgašova 21, 058 01 Poprad …  Pribinovo námestie 2, 971 01 Prievidza