Umývanie okien a výkladov

Umývanie okien – bežné znečistenie 0,50 – 1,00 €/m²
Umývanie okien – nadmerné znečistenie (po stavebných prácach) 1,00 – 2,00 €/m²
Umývanie okien vo výškach od 2,00 €/m²